Onverwachtse mogelijkheden, ongekende risico's : onderzoek naar strategische aan- en verkopen

17-11-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000364
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Vijf vragen: 1. Wat zijn strategische aan- en verkopen? 2. Welke kaders en spelregels zijn er voor strategische aan- en verkopen? 3. Wat zijn de specifieke regels voor het bepalen en beoordelen van kansen en risico's van strategische aan- en verkopen? 4. Hoe heeft de strategische voorraad zich sinds 2013 ontwikkeld? Wat was er strategisch aan deze aan- en verkopen en andere verschuivingen in de voorraad? Hoe en door wie is dat bepaald? 5. Welke sturings- en controlemogelijkheden heeft de raad? En hoe maakt hij hier gebruik van?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Inzicht in het hoe en wat rond strategische aankopen. Wat zijn de spelregels, hoe worden die in de praktijk toegepast en welke sturingsmogelijkheden heeft de raad en benut hij?
Rapport document