Opvolgingsonderzoek aansturing welzijnsinstellingen

03-11-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000406
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
1. In welke mate zijn de aanbevelingen door de dagelijkse besturen van de stadsdelen overgenomen? 2. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden? 3. In welke mate is door het College van B&W en de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam publiceerde in juni 2012 het rapport Aansturing welzijnsinstellingen. Met dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college en de dagelijkse besturen van de stadsdelen uitvoering hebben gegeven aan de vijf aanbevelingen uit dit rapport.
Rapport document