Informatiebeveiliging bij de gemeente Breda

10-11-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002bc
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is de informatiebeveiliging van de gemeente Breda op orde, is de gemeente Breda alert en actief genoeg om de informatiebeveiliging oplossingsgericht te verbeteren en kan de raad ervan op aan dat het goed gaat?
Gericht op
informatiebeleid, uitvoering, digitale veiligheid, veilig omgaan met informatie
Samenvatting
De Rekenkamer Breda heeft het informatiebeveiligingsbeleid en de uitvoering hiervan onderzocht, zowel de digitale beveiliging, als de fysieke beveiliging, de inrichting van de organisatie, als de cultuur en bewustwording ten aanzien van informatiebeveiliging binnen de gemeente Breda. De gemeente Breda heeft de afgelopen twee jaar al stappen gezet, maar belangrijke terreinen zijn nog blijven liggen. De Rekenkamer beveelt aan om snel meer werk te gaan maken van een integrale organisatiebrede aanpak van de informatiebeveiliging. Het ontbreekt vooral nog aan gemeentebrede bewustwording en een centrale aansturing van veiligheid van alle informatie.
Rapport document