Schulddienstverlening nader bekeken

14-11-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002f6
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksvraag
I. Hoe functioneert de gemeenschappelijke regeling Stadsbank in de specifieke context van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal? II. In hoeverre worden de financiële weerbaarheid en de eigen kracht van huishoudens versterkt door het werk van de Stadsbank Oost-Nederland? III. Hoe wordt invulling gegeven aan de governance van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling?
Gericht op
gemeenteraden, Stadsbank Oost-Nederland
Samenvatting
De rekenkamers van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening door (de gemeenschappelijke regeling) Stadsbank Oost-Nederland. Het onderzoek richtte zich op de gemeentes Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal.
Rapport documenten