Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Fryslân.

28-11-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat zijn de gevolgen geweest van provinciale bezuinigingen op maatschappelijke instellingen in het sociale domein?
Gericht op
provincie Fryslân
Samenvatting
Het onderzoek van de Rekenkamer heeft zich gericht op de periode 2009 tot en met 2015. Af en toe is een doorkijk gegeven naar 2016 wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Bij de drie meest gesubsidieerde instellingen (in respectievelijk de welzijn, zorg en sport) is nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afbouwen van de vaste provinciale subsidie op deze instellingen zelf en hun dienstverlening. Bij de afnemers is geen onderzoek gedaan. Provinciale Staten heeft uiteindelijk de subsidie voor de instellingen met 3,5 jaar verlengd om de instellingen de ruimte te geven om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.
Rapport document