Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Groningen

28-11-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat zijn de gevolgen geweest van provinciale bezuinigingen op maatschappelijke instellingen in het sociale domein?
Gericht op
provincie Groningen
Samenvatting
Provinciale Staten van Groningen hebben de uitgaven in het sociale domein in de periode 2009-2016 met € 8 miljoen teruggebracht. De provincie is gestopt met gebiedsgerichte welzijns- en zorgprojecten. De verwachting dat gemeenten het gebiedsgerichte werken volledig zouden overnemen, is niet uitgekomen.
Rapport document