Evaluatie WIJeindhoven. Wat WIJzer?

08-11-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002ee
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het Eindhovens beleid in het sociaal domein, hoe is de gemeenteraad geïnformeerd en hoe kan de raad desgewenst bijsturen?
Gericht op
Eindhovens sociaal beleid
Samenvatting
Wat zijn effecten van de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie voor decentrale taken in het sociaal domein WIJeindhoven ( '15). Zijn doelen als ontkokering en vergroting van zelfredzaamheid van burgers behaald? Uit documentanalyse, gesprekken in de stad en cliëntonderzoek blijkt: cruciaal zicht op de uitvoering ontbreekt, de informatievoorziening is niet op orde. De positie van inwoners verdient verbetering: onafhankelijke ondersteuning bij het keukentafelgesprek en heldere klachtprocedures. Ook de vindbaarheid en bereikbaarheid van WIJeindhoven is van belang. Aanbevelingen zijn om de informatievoorziening op orde te brengen, de verantwoording aan de gemeente te verbeteren, de gemeenteraad hierover te informeren en effectindicatoren consequent te hanteren.
Rapport document