Brief rekenkamercommissie over onderzoek subsidieverstrekking

06-02-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002e6
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
De Rekenkamercommissie wil vaststellen of verantwoording en vaststelling voldoen aan de daaraan te stellen eisen (rechtmatigheid), in welke mate de beoogde doelen van de verstrekte subsidies worden bereikt en in hoeverre de verstrekking van subsidies bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (doeltreffendheid).
Gericht op
raadsleden
Samenvatting
De gemeente Dordrecht maakt onvoldoende helder wat zij met de subsidies aan de onderzochte instellingen aan vier grote organisaties, namelijk MNC Dordrecht, FlexusJeugdplein, Bibelot en ToBe, wil bereiken. Deze instellingen maken zelf onvoldoende duidelijk hoe hun activiteiten de eigen doelen en die van de gemeente ondersteunen. De (wettelijk verplichte) periodieke evaluatie van effectiviteit van subsidies vindt niet plaats. Daarmee laat het college een instrument om doeltreffende inzet van gemeenschapsgeld te toetsen onbenut. De gewenste en ongewenste effecten van subsidies zijn voor gemeenteraad en college onvoldoende navolgbaar en aantoonbaar. Daardoor wordt de raad beperkt in zijn mogelijkheid om te oordelen over het (maatschappelijk) nut van de subsidieverlening.
Rapport document