Effecten herindeling gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

02-02-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de doelstellingen en verwachtingen van de herindeling van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer gerealiseerd , en hoe ervaren en waarderen de burgers, stakeholders en gemeente (raadsleden, portefeuillehouder en ambtenaren) deze herindeling?
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de herindeling in de beleving van burgers, organisaties/instellingen en bestuurders en ambtenaren. Met het onderzoek heeft de rekenkamercommissie de raad een peilstok willen geven, die aangeeft hoever de gemeente Alkmaar gevorderd is om de meerwaarde van de herindeling te verzilveren. De herindeling wordt door de vier groepen verschillend beleefd. Met name de bewoners van de dorpen zijn nog kritisch. De rekenkamercommissie heeft het vertrouwen dat de voordelen van de herindeling langzamerhand bij de direct betrokkenen duidelijk zullen worden.
Rapport document