ICT-Centrum Veenendaal

16-02-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003ba
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek de volgende twee hoofdvragen geformuleerd:  In hoeverre zijn de concrete doelstellingen om de gemeente Veenendaal in de periode 2010-2014 te profileren als ICT-Centrum gerealiseerd?  In hoeverre sluit het beleid (zowel oud als nieuw) van de gemeente Veenendaal aan bij de behoeften en ambities van de ICT-sector in de regio FoodValley?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Veenendaal om zich binnen de regio FoodValley te profileren als ICT-Centrum. In het onderzoekrapport concludeert de Rekenkamercommissie dat de gemeente met een sobere inzet van middelen de profilering heeft waargemaakt. Binnen de regio FoodValley is de gemeente bekend als ICT-Centrum en ook het gewenste aantal ICT-arbeidsplaatsen is bereikt. Evenwel wordt de kanttekening gemaakt dat de ambities van de betrokken partijen groter is dan wat er tot nu toe gerealiseerd is. Het rapport concludeert dat de richtinggevende doelen, samen met de partners, aangescherpt moeten worden. Via de volgende link kunt u het animatiefilmpje kijken wat bij het onderzoek is gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=7f7rXWhqHig&feature=youtu.be
Rapport document