Meten is weten: informatievoorziening sociaal domein

19-01-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003b6
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre beschikt de Utrechtse gemeenteraad over de benodigde informatie om inhoudelijk en financieel te kunnen monitoren en sturen op de beoogde effecten van het beleid betreffende de decentralisaties in het sociaal domein?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De rekenkamer gaat in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over drie decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekregen en welke rapportages aan de raad zijn toegestuurd. De rekenkamer ziet dat samenhang en consistentie nog te wensen overlaten en benoemt een aantal aandachtspunten ter versterking van monitoring en verantwoording.
Rapport document