Condities voor co-creatie

21-03-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002ee
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is de ambtelijke organisatie toegerust om adequaat beleid te ontwikkelen in co-creatie met partners in de stad?
Gericht op
nieuwe rol gemeente(raad)
Samenvatting
De ontwikkeling van de stadvisie en sportvisie zijn als 2 cases geselecteerd om rekenkameronderzoek te doen naar de toerusting van de Eindhovense ambtelijke organisatie voor de beleidsontwikkeling in samenwerking (co-creatie) met partners en inwoners van de stad. Een overall plan met (financiële) randvoorwaarden, kaders en verantwoordelijkheden met een duidelijk rol voor de gemeenteraad zijn voorwaarden voor samenwerking tussen gemeente en stad.
Rapport document