Parkeerbeleid gemeente Leerdam

31-08-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000344
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe geeft de gemeente het parkeerbeleid vorm en hoe is het gemeentelijke parkeerbeleid in termen van doelmatigheid en doeltreffendheid te verklaren, te analyseren en mogelijkerwijs te verbeteren?
Gericht op
gemeente Leerdam
Samenvatting
In het uitgevoerde onderzoek is het parkeerbeleid van de gemeente Leerdam gereconstrueerd en is nagegaan wat de gewenste resultaten van het parkeerbeleid zijn en hoe de benoemde maatregelen daaraan hebben bijgedragen. In dat verband zijn de feiten, meningen en interpretaties verzameld aan de hand van een bureaustudie naar beleidskaders, ambities en doelen van de gemeente over het parkeren in Leerdam en is verslag gedaan van interviews met betrokkenen. Tenslotte zijn de feiten geanalyseerd en de bevindingen daaruit gepresenteerd.
Rapport document