De vaart erin houden : bestuurlijke nota goederenvervoer over water

25-01-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hebben de inspanningen van de provincie Overijssel ten aanzien van goederenvervoer over water doeltreffend bijgedragen aan het vergroten van het aandeel van het goederenvervoer over water afgezet tegen het goederenvervoer via de weg?
Gericht op
provincie
Samenvatting
Inspanningen van de provincie Overijssel om goederenvervoer over water te stimuleren hebben nog niet geleid tot concrete resultaten, dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in haar onderzoek De vaart er in houden. Weliswaar is het de vraag of dit nu al verwacht kon worden, maar om de vruchten van de inspanningen te kunnen plukken zijn er wel enkele aandachtspunten.
Rapport documenten