Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid gemeente Stein

02-12-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039e
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: Het in kaart brengen en kwantificeren voor de gemeenteraad van de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Stein: 1. De beoogde doelen bij het verstrekken van subsidies. 2. De gehanteerde normen bij subsidies. 3. Hoe verhoudt de subsidieverstrekking zich ten opzichte van de buurgemeenten. 4. De informatieverstrekking aan de raad.
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Het in kaart brengen en kwantificeren voor de gemeenteraad van de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Stein.
Rapport document