Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Stein

01-06-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039e
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe zijn de lokale lasten van de gemeente Stein te vergelijken met andere Limburgse gemeenten? Welke gegevensbronnen kunnen daarbij gebruikt en geïnterpreteerd worden?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken. De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken. Het is vanuit het wettelijk kader voor lokale belastingen, de landelijke discussie over verruiming van het lokale belastinggebied en de rol van de Raad in afwegingen omtrent voorzieningenniveau en lokale lastendruk, dat de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein (de RKC) de positionering van Stein in vergelijking met de lokale lasten van Limburgse gemeenten in haar onderzoeksprogramma heeft opgenomen.
Rapport document