Oriënterend onderzoek naar de wijze waarop de gemeente de bibliotheek aanstuurt via subsidie

28-02-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c1170004b0
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Onderzocht is de werkwijze rond de verstrekking en vaststelling van de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek; dat is namelijk hét sturingsinstrument dat de gemeente inzet in de richting van de bibliotheek. Om de gehanteerde werkwijze te beoordelen, zijn de lessen voor effectieve subsidies die eerder door de Rekenkamer Nijmegen zijn gedestilleerd - uit een analyse van bijna twintig rekenkamerrapporten - hierbij als uitgangspunt genomen.
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
De Rekenkamercommissie heeft een oriënterend onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Overbetuwe de bibliotheek aanstuurt via subsidie en controleert.
Rapport document