Regionaal be(GRIP)

08-06-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003be
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau: SeinstravandeLaar
Onderzoeksvraag
In hoeverre past het huidige governancemodel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bij de formele (wettelijke) kaders en de gewenste mate van grip door de deelnemers en in hoeverre geeft het huidig functioneren aanleiding tot aanpassing van het governancemodel?
Gericht op
regionale samenwerking, verbonden partijen
Samenvatting
De 14 samenwerkende rk(c)s van Noord- en Midden-Limburg hebben een verdiepende casestudy uitgevoerd naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In het onderzoek zijn de besturingsstructuur, de bestuurlijke, politieke en ambtelijke governance onder de loep genomen. Het onderzoek richt zich op de motieven voor de samenwerking en reikt de gemeenteraden handvatten aan voor meer grip.
Rapport documenten