Follow up Financieel toezicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

12-04-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Bruno Steiner
Onderzoeksvraag
1. Wat hebben de provincies gedaan met de aanbevelingen van de rekenkamer? 2. Hoe houden de provincies sinds 2014 toezicht op gemeenschappelijke regelingen?
Gericht op
Provincies Gelderland en Overijssel
Samenvatting
In 2013 onderzocht de Rekenkamer Oost-Nederland hoe de provincies Gelderland en Overijssel hun rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invullen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de opvolging van de gedane aanbevelingen. De nadruk ligt op het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen, waarbij de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein zijn meegenomen.
Rapport document