Openbare orde en veiligheid bij evenementen

13-06-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Pro Facto
Onderzoeksvraag
Hoe doeltreffend en doelmatig is het evenementenbeleid van de gemeente Delft vormgegeven vanuit openbare orde en veiligheidsoogpunt, hoe wordt dit in de praktijk door de gemeente uitgevoerd en gehandhaafd, hoe wordt samengewerkt, welke risico’s kunnen zich voordoen, hoe worden deze risico’s ingeschat en beheerst?
Gericht op
Gemeente Delft
Samenvatting
Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Delft de openbare orde en veiligheid rondom evenementen waarborgt en de wijze waarop het toezicht en de handhaving is geregeld.
Rapport document