Programmabegroting in relatie tot de overige planning en controle instrumenten

06-10-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c1170004b0
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
De systematiek van de programmabegrotingen tot en met 2016 in relatie tot de andere planning en controleinstrumenten van de raad. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre de drie belangrijke w-vragen duidelijk en in samenhang worden beantwoord in de programmabegroting, jaarstukken en overige P&C-documenten. Hiervoor werden de P&C-instrumenten geanalyseerd en daarover gesprekken met o.a. raadsleden gevoerd.
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Systematiek van de programmabegroting in relatie tot de andere planning en controle instrumenten. Advies van de rekenkamer is om meer scherpte aan te brengen in de doelen en de prestaties van de programmabegroting en consequenter te verantwoorden.
Rapport document