Van toerekening naar transparantie: onderzoek naar de kostendekkendheid van gemeentelijke tarieven – beleid en praktijk bij de gemeente Doetinchem

22-06-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004ec
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Public Profit
Onderzoeksvraag
Welk beleid heeft de gemeente vastgesteld rond het heffen van belastingen en leges en hoe is de relatie tot de kostendekkendheid?
Gericht op
de gemeenteraad
Samenvatting
De rekenkamer heeft gekeken naar de tarieven voor vier diensten: leges burgerzaken, rioolheffing, leges bouwvergunning en afvalstoffenheffing. De rekenkamer wil met dit onderzoek inzicht bieden in de manier waarop de gemeente de tarieven bepaalt.
Rapport document