Een onderzoek naar de toekomst van de Zundertse sportaccommodaties

28-03-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 59785191d34f5f00cd5d5f40
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Bjorn Coenen, masterstudent Bestuurskunde Tilburg University
Onderzoeksvraag
Kan de gemeente Zundert het eigenaarschap, beheer en onderhoud van de Zundertse sportaccommodaties aan de verenigingen zelf overdragen en wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Vijf motieven en een zestal beheervormen worden behandeld.
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van privatisering van Zundertse sportaccommodaties. Met aandacht voor de maatschappelijke en sociale context; manieren van privatisering van sportaccommodaties; ervaringen in andere gemeenten en de mening van de sportverenigingen.
Rapport document