Beheer, beleving en bezuinigingen openbaar groen in Medemblik

25-07-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c11700041c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat zijn de effecten van de veranderingen die plaatsvinden in beleid (kwaliteitseisen, budget en bezuinigingen) en uitvoering bij het beheer (burgerparticipatie en zelf doen/uitbesteden) op de beleving van het openbaar groen?
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Samenvatting
De beleving van openbaar groen wordt beïnvloed door keuzes in beleid en uitvoering. Het groenbeleid is sinds 2011 in stappen ontwikkeld, maar de waardering door inwoners is achteruit gegaan. Het rapport geeft concrete aanbevelingen voor verbetering.
Rapport document