De Burger Centraal in Schiedam

24-05-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Regioplan
Onderzoeksvraag
Centrale onderzoeksvraag: Hoe hebben betrokken inwoners en stakeholders de veranderingen als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein en de werkwijze van de sociale wijkteams ervaren? Deelvragen gericht op: Inwoners centraal; Integraliteit; Preventie; Ervaringen met het ondersteuningsaanbod.
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Een onderzoek naar het functioneren van wijkondersteuningsteams in Schiedam, bezien vanuit de burgers en de stakeholders. De belangrijkste conclusie: gemeente en de aanbieders erin zijn geslaagd de inwoners centraal te stellen in de dienstverlening.
Rapport document