Duurzame ontwikkeling met bijzondere aandacht voor Cittaslow

01-06-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002b8
Onderzoek door: Rekenkamercommissie i.s.m. studenten van de Thorbecke Academie (NHL Hogeschool)
Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag is: In hoeverre werkt Borger-Odoorn aan de ambities van duurzame ontwikkeling en in welke mate draagt Cittaslow daar aan bij? Deelvragen: - Wat zijn de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en welke middelen worden hiervoor ingezet? - Op welke wijze zijn de doelen geformuleerd en kan daaruit worden afgeleid op welke wijze doelbereiking inzichtelijk wordt gemaakt ? - Welke rol heeft de gemeente heeft als het gaat om het inzetten van de middelen in de uitvoering van het beleid, en hoe gaan andere gemeenten hiermee om ( de vergelijkbare Cittaslow gemeenten)?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Gezien de beperkte middelen en personele capaciteit, zijn de inspanningen die de gemeente doet rond duurzaamheid, en het enthousiasme waarmee de gemeente dat doet, groot. Dit is echter onvoldoende om de ambities te bereiken. Om de ambities waar te maken én van haar bleke profiel af te komen, zal er een professionaliseringsslag (menskracht erbij) gemaakt moeten worden. Anders zullen de ambities bijgesteld moeten worden. De gemeente zal concrete resultaten moeten boeken die aantoonbaar bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. De rol van Cittaslow is naar mening van de rekenkamercommissie te beperkt. De verbinding tussen Cittaslow en duurzaamheid wordt onvoldoende gelegd, terwijl Cittaslow meer potentie heeft om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.
Rapport document