Quick Scan Informatiebeveiligingsbeleid Neder-betuwe

29-03-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000474
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Prae Avies&Onderzoek BV
Onderzoeksvraag
Heeft de gemeente Neder-Betuwe de informatieveiligheid voldoende georganiseerd en geborgd? Deze vraagstelling is nader uitgewerkt in een aantal deelvragen.
Gericht op
gemeentelijk beleid
Samenvatting
Onder andere door de toegenomen taken in het sociaal domein beheren en verwerken gemeenten meer en meer persoonlijke en gevoelige data. Gemeenten zijn daarbij kwetsbaar gebleken. De rkc heeft aansporingen en aanbevelingen terzake gedaan
Rapport document