Evaluatie Hart van de Heuvelrug 2002-2016

24-08-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: RIGO Research en Advies BV.
Onderzoeksvraag
Is de raad door de informatievoorziening die betrekking heeft op risicomanagement en -beheersing voldoende in de gelegenheid om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
De RKC heeft onderzoek gedaan naar het programma Hart van de Heuvelrug. Dit grootschalige programma bestaat uit natuurprojecten en bouwprojecten. Onderzocht is hoe omgegaan wordt met risicomanagement en -beheersing.
Rapport document