Samen thuis? Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten; een complex samenspel tussen cliënten, gemeenten en aanbieders

27-09-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000466
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers met elkaar
Onderzoeksvraag
Inzicht krijgen in de uitvoering van het gemeentelijke beleid t.a.v maatschappelijke ondersteuning, de wijze waarop de afzonderlijke gemeenten de regierol invullen en grip hebben op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid, alsmede de wijze waarop de informatievoorziening aan de raad verloopt.
Gericht op
Beleid van de gemeente
Samenvatting
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de uitvoering van de Wmo 2015 en de ervaringen van betrokkenen. Het onderzoek is gericht op drie groepen actoren: gemeenten, inwoners/cliënten en aanbieders.
Rapport document