Onderzoek Juridische Control

23-03-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000474
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Necker van Naem
Onderzoeksvraag
Is de juridische controlfunctie bij de (primaire) besluitvorming binnen de gemeentelijke organisatie van Neder-Betuwe doelmatig en doeltreffend georganiseerd en wordt deze functie doelmatig en doeltreffend uitgevoerd wat betreft bevoegdheid en rechtmatigheid?
Gericht op
Gemeente Neder-betuwe
Samenvatting
Juridische control wil zeggen dat er een juridische kwaliteit wordt geleverd die gericht is op het waarborgen van doeltreffend, doelmatig en rechtmatig optreden van de gemeente Neder-Betuwe.
Rapport document