Van informatie, via begrip, naar grip. Verbonden partijen van de gemeente Coevorden

28-09-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003fe
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau: Stibabo
Onderzoeksvraag
In hoeverre kan de gemeenteraad van Coevorden de verbonden partijen GGD, RUD en AREA sturen en controleren?
Gericht op
Gemeenteraad Coevorden
Samenvatting
De gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg krijgen moeilijk grip op ‘verbonden partijen’ zoals bijvoorbeeld AREA, ROVA en GGD, zo concluderen de Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden in twee afzonderlijke rapporten.
Rapport documenten