'Het hoofd van de gemeente zit achterin de bus': verbonden partijen bij de gemeente Hardenberg

17-10-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c11700030e
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau: Stibabo
Onderzoeksvraag
Hoe effectief is de controle en sturing van de gemeenteraad van Hardenberg op de verbonden partijen die zijn ingericht voor de uitvoering van taken van de GGD, RUD en afvalinzameling?
Gericht op
Verbonden Partijen
Samenvatting
De gemeente Hardenberg heeft samen met de gemeente Coevorden Verbonden Partijen onderzocht. In hoeverre kan de gemeenteraad de verbonden partijen sturen en controleren?
Rapport documenten