Armoede in Delft

26-10-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: KWIZ Groningen
Onderzoeksvraag
a) Wat is de omvang en samenstelling van de doelgroep voor het armoedebeleid? Welke typen huishoudens en inkomenscategorieën zijn hierbij te onderscheiden? Hoe zit het met specifieke doelgroepen zoals kinderen en ouderen die leven in armoede? b) Hoe verhoudt de situatie in Delft zich tot een aantal referentiegemeenten? a) Zijn er doelstellingen geformuleerd voor het armoedebeleid en in welke mate zijn deze concreet en meetbaar? b) Welke instrumenten worden ingezet om de doelstellingen te realiseren?
Gericht op
Gemeente Delft
Samenvatting
Rapportage opgebouwd uit drie delen. 1: feiten en cijfers: typering Delftse armoedeproblematiek; 2: beschrijving inspanningen van de gemeente; 3 handreiking met perspectieven en praktijken die relevant kunnen zijn voor toekomstig beleid Delft
Rapport documenten