Digitale Dienstverlening Gemeente Bergeijk

26-10-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002a8
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Bureau Tirnanog
Onderzoeksvraag
Voldoet Bergeijk aan de wettelijke richtlijnen en hoe wordt de digitale dienstverlening gewaardeerd?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Onderzocht is in hoeverre Bergeijk voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke richtlijnen t.a.v. digitale dienstverlening en informatiebeveiliging. Daarnaast is gepeild hoe de dienstverlening via de website wordt gewaardeerd door de klanten. De rol van de gemeenteraad bij het vormgeven van het beleid is geanalyseerd. De aanbevelingen richten zich op het verder verbeteren van de digitale dienstverlening en het versterken van de positie van de gemeenteraad daarbij.
Rapport document