Beperkt in beeld: jongeren met een arbeidsbeperking in de gemeente Utrecht

19-12-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003b6
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke activiteiten onderneemt de gemeente Utrecht om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren met een arbeidsbeperking (die wel arbeidsvermogen hebben) zijn toegerust voor deelname aan de arbeidsmarkt en ondersteund worden bij het vinden van werk of een passende vervolgopleiding?
Gericht op
gemeente, gemeenteraad, college
Samenvatting
Hoe helpt de gemeente Utrecht jongeren met een arbeidsbeperking bij het vinden van werk of een passende vervolgopleiding? De gemeente heeft onvoldoende zicht op de doelgroep en effecten van beleid. Regie en samenwerking moeten beter.
Rapport documenten