'Van de straat', onderzoek naar maatschappelijke opvang in Den Haag

18-01-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 52a8d0b21d0d8af824001d1d
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre realiseert het gemeentebestuur (1) een adequaat aanbod van en toegang tot de opvang voor dak- en thuislozen en (2) in hoeverre realiseert het gemeentebestuur een adequate door- en uitstroom naar andere voorzieningen, woonvormen en/of zorgaanbod?
Gericht op
Gemeente Den haag
Samenvatting
In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert.
Rapport documenten