Effectiviteit integratiebeleid gemeente Amersfoort

30-11-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000290
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Regioplan Beleidsonderzoek B.V.
Onderzoeksvraag
Hoe ziet het integratiebeleid ten behoeve van volwassen nieuwkomers van de gemeente Amersfoort eruit en in hoeverre is de huidige aanpak effectief op het vlak van huisvesting, taalonderwijs en participatie?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Dit rekenkameronderzoek is erop gericht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop integratie tegenwoordig – nu het geen specifiek beleidsveld meer is – is vormgegeven binnen verschillende beleidsvelden, gemeentelijke afdelingen en (externe) organisaties. Daarnaast wordt in dit onderzoek inzicht geboden in de opbrengsten en effecten van het integratiebeleid.
Rapport document