Het Waddenfonds gemonitord

23-01-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn verbetervoorstellen voor de uitvoeringspraktijk van het Waddenfonds doorgevoerd sinds de decentralisatie in 2012 en wat heeft dit betekend voor de beslissing over en de uitvoering en monitoring van projecten en de informatievoorziening aan PS?
Gericht op
provincies Noord-Holland, Fryslan en Groningen
Samenvatting
In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer deden naar aanleiding van de decentralisatie naar de 'Waddenprovincies'.
Rapport documenten