Armoedebeleid en de impact op kinderen

07-11-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke doelgroepen maken gebruik van de armoedevoorzieningen van de gemeente Amsterdam en zorgen de voorzieningen er voor dat Amsterdamse kinderen beter kunnen meedoen? Deelvragen: Hoe is de intensivering van het armoedebeleid vormgegeven? In hoeverre is de intensivering van het armoedebeleid zichtbaar in de ontwikkeling van het gebruik en bereik van de armoedevoorzieningen? Wat is de impact van het armoedebeleid op kinderen? Hoe worden de verschillende op kinderen gerichte regelingen gebruikt? Welke impact hebben de regelingen volgens professionals en ouders en kinderen? Hoe beïnvloeden op scholieren gerichte regelingen de schoolprestaties van kinderen?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Het onderzoek van de rekenkamer richt zich op de vraag op welke wijze het armoedebeleid van de gemeente Amsterdam bijdraagt aan het mee doen van alle Amsterdammers ongeacht de dikte van de portemonnee. Daarbij willen we inzichtelijk maken wie wel en wie niet profiteren van het gemeentelijke armoedebeleid en de intensivering van dat beleid.
Rapport document