Vervolgonderzoek nakoming toezeggingen

07-09-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003e2
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Jaques Necker (inmiddels Necker van Naem)
Onderzoeksvraag
Zijn er verbeteringen te constateren in de werkwijze en de informatievoorziening ten opzichte van 2008?
Gericht op
Gemeente Zoetermeer
Samenvatting
Er zijn veel zaken verbeterd ten opzichte van 2008. Zo zijn de aanbevelingen 2 en 3 die in 2008 zijn gedaan goeddeels opgevolgd. Niettemin schort het nogal eens aan de formulering van toezeggingen.
Rapport documenten