Vervolgonderzoek informatiebeveiliging: rekenkamerbrief

05-02-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000398
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de fysieke en digitale beveiliging van de panden en bestanden van de gemeente verbeterd sinds het vorige rekenkameronderzoek?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
De rekenkamer heeft als vervolg op het rekenkameronderzoek 'In onveilige handen' van april 2017 een nieuw onderzoek gedaan naar de fysieke beveiliging van kantoorpanden en digitale beveiliging van persoonsgegevens en overige bestanden. De rekenkamer heeft door middel van hackers beide vormen van beveiliging laten testen.
Rapport document