Klare wijn schenken: onderzoek doeltreffendheid op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid Achtkarspelen

15-05-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 54f06c35bac4011f00608bc7
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen?
Gericht op
Gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie nagaan wat de doeltreffendheid is van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Achtkarspelen.
Rapport document