SAMEN THUIS?, onderzoeksrapport Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten, rapport Achtkarspelen

11-09-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 54f06c35bac4011f00608bc7
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau: Lysias
Onderzoeksvraag
Hoe wordt het gemeentelijke beleid t.a.v. maatschappelijke ondersteuning uitgevoerd, hoe wordt de regierol ingevuld, heeft de gemeente grip op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid en op welke wijze verloopt de informatievoorziening aan de raad?
Gericht op
gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
Inzicht krijgen in de uitvoering van het gemeentelijke beleid t.a.v. maatschappelijke ondersteuning, de wijze waarop de afzonderlijke gemeenten de regierol invullen en grip hebben op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid
Rapport document