Gemeentelijke samenwerking

08-02-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 562630273b7c86c900e8ada3
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: P+P
Onderzoeksvraag
Met dit onderzoek wil de rekenkamer in kaart brengen aan welke regionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden de gemeente Hilversum deelneemt, wat de kosten en baten zijn en welke mogelijkheden tot sturing en controle de raad op deze samenwerkingsverbanden heeft. De rekenkamer wil hiermee de raad in staat stellen om zijn grip op deze samenwerking te verbeteren.
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Onderzoek naar grip van de gemeente Hilversum op samenwerkingsverbanden.
Rapport documenten