Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties

14-12-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Onderzoeksvraag 1: In welke mate heeft het oorspronkelijke onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad? Onderzoeksvraag 2: Hoe hebben de proceskosten zich verder ontwikkeld en worden ze goed beheerst? Onderzoeksvraag 3: In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het oorspronkelijke rapport van de rekenkamer?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in januari 2014 het rapport Proceskosten grondexploitaties, met daarin vijf aanbevelingen. In 2017 voerde de rekenkamer een opvolgingsonderzoek uit naar de opvolging van deze aanbevelingen.
Rapport documenten