Proceskosten grondexploitaties

10-01-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 52e7aee1e385965334001d66
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe hebben de proceskosten voor grondontwikkeling zich ontwikkeld en worden ze adequaat beheerst? De centrale vraag valt uiteen in drie onderzoeksvragen: 1. Wat zijn de belangrijkste bestuurlijke besluiten geweest om de proceskosten terug te dringen en beter te beheersen? 2. Hoe hebben de proceskosten zich ontwikkeld? 3. In hoeverre worden de proceskosten adequaat beheerst?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
De proceskosten voor grondexploitaties zijn sinds 2010 flink gedaald. De budgetten zijn echter steeds overschreden. Naar verwachting blijven de proceskosten voor 2013 wel binnen het budget. Er blijven een aantal verbeterpunten. Het ramingsmodel voor proceskosten werkt nog niet feilloos, de budgetten voor de komende jaren zijn onvoldoende onderbouwd en er bestaan verschuivingsmogelijkheden tussen de proceskosten en de uitvoeringskosten.
Rapport documenten