Doorwerkingsrapport Plausibiliteit Bezuinigingen

01-12-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000344
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
De vraagstelling van het doorwerkingsonderzoek is tweeledig: In hoeverre zijn de taakstellingen uit de periode 2013-2016 adequaat onderbouwd en voorzien van beoogde maatschappelijke effecten? Welke van deze taakstellingen zijn daadwerkelijk gerealiseerd?
Gericht op
gemeente Leerdam
Samenvatting
Het betreft een doorwerking van het rapport ‘Plausibiliteit Bezuinigingen’ uit 2013. Dit betrof een onderzoek naar de mate waarin het lukte om de in de begroting opgenomen taakstellingen te realiseren en wat de effecten daarvan waren.
Rapport document