'De Wmo in Breda: integrale hulp op maat?'

20-02-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002bc
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Krijgen de burgers, die dat nodig hebben, momenteel naar hun beleving voldoende hulp/ondersteuning om zolang mogelijk zelfredzaam te zijn en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen; en hoe beleven de burgers de hulp en ondersteuning die zij via de Wmo van de gemeente Breda krijgen?
Gericht op
gemeente Breda en organisaties
Samenvatting
De Rekenkamer Breda heeft de uitvoering van de Wmo in Breda onderzocht en in deze 108 Breda Wmo-cliënten, - aanvragers en mantelzorgers geïnterviewd. De Rekenkamer constateert belangrijke knelpunten en verbeterpunten in de uitvoering van de Wmo.
Rapport document