Passend Onderwijs 's-Hertogenbosch

23-02-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d6
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: SeinstraVandelaar
Onderzoeksvraag
In hoeverre draagt de gemeente bij aan het stelsel van passend onderwijs en benut zij kansen door adequaat verbinding te leggen met het brede sociaal domein?
Gericht op
gemeente 's-Hertogenbosch
Samenvatting
Onderzoek naar de aanpak van het passend onderwijs in ’s-Hertogenbosch en de rol van de gemeente hierin. Hoe het passend onderwijs is georganiseerd, welke rollen en verantwoordelijkheden partijen hebben en welke rol de raad speelt.
Rapport documenten