Risicocommunicatie Goederenvervoer per spoor

27-02-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d6
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Berenschot
Onderzoeksvraag
In het onderzoek is gekeken naar de communicatie richting inwoners over mogelijke risico’s en de zogenaamde ‘handelingsperspectieven’ (“wat te doen als burger als het onverhoopt fout gaat?”) van betrokken inwoners(groepen). Er is geanalyseerd hoe over de risico’s van het goederenvervoer wordt gecommuniceerd; en waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in welk beleid, welke concrete plannen, draaiboeken, verantwoordelijkheden, handelingsperspectieven er al vastliggen.
Gericht op
gemeente 's-Hertogenbosch
Samenvatting
Onderzoek naar de risicocommunicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor: de communicatie richting inwoners over mogelijke risico’s en de ‘handelingsperspectieven' van inwoners. Inzicht in rollen, verantwoordelijkheden, plannen en beleid.
Rapport document